สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " ขนมฝรั่งกุฎีจีน "

ขนมฝรั่งกุฎีจีน 11

ขนมฝรั่งกุฎีจีนถือเป็นของว่างทานเล่นซึ่งนำเข้ามาโดยชาวตะวันตกที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีตั้งแต่...

Tags :

view